Lær mer om norsk oljeindustri

Norge har gått fra å være en fattig bondenasjon til et livskraftig velferdssamfunn, noe vi i stor grad kan takke oljeindustrien for. Ingen land i Europa eksporterer mer olje, (med mindre vi regner med Russland) og eksperter anslår at produksjonen vil øke i lange tider fremover. Nærmere 200 000 mennesker er i dag sysselsatt i oljenæringen, og oljepengene har gjort det mulig for oss å bygge et pensjonsfond få andre land kan måle seg med. Stadig bedre offshoreteknologi gjør alt lettere, og i dag utvinnes oljen på en måte som er både sikker, ren og med mål om å være bærekraftig.

  • Oljedirektoratet
  • Utvinning
  • Naturgass

En fremtidsrettet industri

Hos oss kan du lese mer i dybden om petroleumsnæringen og alt innenfor temaet, som norske oljefelt, Oljedirektoratet, olje- og naturgassutvinning, Equinor, Norsk Hydro samt strategispillet Jakten på Dypet. Dette spillet lar deg finne og utvinne så mye olje og gass som mulig. Norge kan sies å være en oljestormakt, og hele industrien er et heftig tema for debatt i media. Enkelte lurer for eksempel på hvordan næringen går klimaforandringene og det grønne skiftet i møte. Innen industrien er det derfor et sterkt fokus på innovative løsninger og ny teknologi som i best mulig grad skal tilfredsstille kravene om miljøhensyn.

  • Norsk Hydro
  • Equinor

Konsesjonssystemet

Konsesjonssystemet regulerer den norske petroleumsvirksomheten og har hjemmel i Petroleumsloven. Utvinnings- og undersøkelsestillatelser tildeles av Olje- og energidepartementet. Utvinningstillatelse blir gitt for et bestemt område på ca. 500 kvadratkilometer. En undersøkelsestillatelse gir ikke tillatelse til å bore, og er således ikke-eksklusiv. Stortinget godkjenner petroleumsaktivitet i store deler av Nordsjøen, sørlige deler av Barentshavet så vel som i Norskehavet. På modne områder har forhåndsdefinerte steder blitt åpne for utvinning siden 2003. Derfor har det blitt opprettet forhåndsbestemte leteområder som inkluderer det modne areal som finnes på norsk kontinentalsokkel. Umodne områder blir på sin side tildelt på en annen måte, gjennom utlysningsrunder.

Jakten på Dypet

Spillet «Jakten på dypet» ble lansert av Norsk Olje og Gass i 2012, med mål om å øke unges interesse for naturvitenskapelige og teknologiske fag. Spillet er et strategispill som ligner på Monopol, og det er om å gjøre å både finne og utvinne gass og olje på norsk sokkel. På den måten får spillere en liten smakebit på hvordan bransjen er. Her får du bryne seg på litt forskjellige ting, som tildeling av lisenser, todimensjonal seismikk, samt salg og produksjon av olje. Spillet tar om lag to timer å bli ferdig med, og det kan også spilles fra mobil.

Naturgass

Det er ikke bare oljen som står i sentrum i petroleumsnæringen, det er også stort fokus på naturgass. Denne gassen er brennbar og fargeløs, og finnes i bergarter i jordskorpen. Naturgassen utvikles ved hjelp av nedbrytning av biologiske organismer, og er et rent fossilt brensel. I petroleumsindustrien er det stor begeistring for dette fossile brenselet, og fordelene med det er mange. Ettersom det er stort fokus på bærekraft og miljø i verden i dag, jubles det for naturgass. Her hos oss kan du lese mer om denne metoden for å utvinne energi, og hvorfor det er så stort fokus på det.

En eksplosiv utvikling

Den norske stat har aksjer i flere store børsnoterte konserner innenfor kraftindustri og petroleumsnæring. Norge er for øvrig kjent som et land hvor privat næring nasjonaliseres, og det er interessant å se hvordan regjeringens planer påvirker selskaper som Norsk Hydro og Equinor. Det er ingen tvil om at statens inntekter fra oljeindustrien har kommet det norske fellesskapet til gode, og det vil det fortsette å gjøre i lange tider. For ikke så altfor mange tiår siden var det ikke gitt at oljen kom til å bli like viktig som den nå har blitt, og utviklingen har vært helt enorm.