Utvinning av olje

Det nye oljefeltet Johan Sverdrup er et av de største på norsk sokkel, og er et gigantisk anlegg. Fra det begynner å produsere vil feltet bidra et sted mellom 2–3 milliarder oljefat de neste 50 årene. I en tid hvor miljø og forbruk står i høysetet, har Johan Sverdrup sørget for å få strøm fra land for å redusere forbruket av CO2. Norge er fremdeles svært avhengig av oljen, og med Paris-avtalen som bakteppe blir kravene for produksjon stadig strengere. Oljeindustrien må i fremtiden gjøre forandringer for å redusere utslipp og forurensning. Derfor må ytterligere digitalisering og ny teknologi komme på banen.

  • Oljefeltet Johan Sverdrup får strøm fra land for å redusere CO2-utslipp
  • Med nye miljøkrav følger ny teknologi

Uten oljeutvinning ville Norge hatt et stort underskudd

Gass- og oljeindustrien gjør stadig nye teknologiske fremskritt for å bremse forurensningen, selv om det er umulig å være helt grønn i denne industrien. I fremtiden ventes andelen av gassproduksjon å øke. Utvinning av gass kan redusere forurensning ved å få flere markeder til å bytte ut kull med gass. Storbritannia er et foregangsland på dette markedet hvor det er mye å lære. Produksjonen av gass på det nye gassfeltet Aasta Hansteen vil være med på å bidra på en positiv måte. Utvinning av olje og gass er helt avgjørende for Norges økonomi. Uten disse inntektene ville Norge vært i underskudd med ca. 290 milliarder kroner.

  • Fremtidens marked fokusere mer på utvinning av gass
  • Store miljøvennlige teknologiske tiltak er nødvendig

Nye oljeselskaper kommer på banen

I oljebransjen knyttes det alltid spenning til hvem som vil få nye lisenser for å lete etter olje. I 2018 ble det utdelt 83 lisenser til 33 oljeselskaper i områdene Nordsjøen, Barentshavet og Norskehavet. Dette er rekord i hele Norges 53 år lange oljehistorie. Dette viser at næringen har tro på verdiskapning også i fremtiden. Den store aktiviteten i oljebransjen skaper behov for seismisk data da det trengs bedre tredimensjonale modeller. Mange av de store oljeselskapene har solgt seg ut, der andre nye aktører har kommet på banen. Som eksempel av nye aktører kan vi nevne selskapet Vår Energi som er det fjerde største oljeselskapet på norsk sokkel.

Ny fremtid med ung konkurranse for oljebransjen

De nye oljeselskapene som kommer på banen utfordrer de etablerte selskapene med god forståelse av teknologi og lavere kostnader. De mindre selskapene hadde ikke hatt sjanse til å etablere seg uten refusjonsordninger fra den norske stat. Refusjon på letekostnadene av olje er omdiskutert, men allikevel nødvendig hvis bransjen skal forbedre og fornye seg. Denne konkurransen tvinger også de etablerte oljeselskapene til å passe bedre på kostnadsnivået, sånn at det ikke stiger i takt med oljeprisen. I fremtiden vil oljebransjen forandre seg fordi det ikke kan forventes like høye oljepriser. Et nytt oljefelt varer i minimum 20 år, så derfor er det viktig å legge til rette for forandringer.

Nye tider gir nye utfordringer i oljebransjen

Hele verden er i forandring, og det samme er Statoil/Equinor. De ønsker å være en pådriver for en positiv utvikling. Store omlegginger av energisystemene er allerede i gang, noe det nye navnet Equinor reflekterer. Nøkkelordet er lave utslipp og høy verdiskapning. Det blir for øvrig vanskeligere å lete etter olje, da kravet til utslipp av klimagasser vil bli mer omfattende. Olje og gass er ikke lenger stikkordet, men mer og smarte energiløsninger. Nye fagfolk kommer til på oljefeltene og disse er opptatt av ny teknologi som fremmer et godt klima. Målet er å nå de kravene som myndighetene i Norge og Europa setter.

Strøm i stedet for gass på oljeplattformene

Et viktig fokus for mindre utslipp er å bruke mer strøm enn gass på oljeplattformene. Strøm fra havvinder og store solcellepaneler vil lette CO2-utslippet enormt. Målet er å redusere CO2-utslipp fra norsk sokkel med 3,2 millioner tonn årlig innen 2030. Da må datateknologien som kan analyser og automatisere brukes. Oljebransjen har tidligere vært forsiktig med å ta i bruk ny teknologi, og derfor er det mange nye og mindre firmaer som utfordrer en konservativ holdning. Konkurransen er bra for alle. De gamle rutinene vil etter hvert bli skjøvet til side til fordel for ny verdiskapning med mindre skade for miljøet.